Stap 6: Het energielabel

Vastleggen hoe energiezuinig je huis is.

Elke huiseigenaar heeft in 2015 van de overheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dat label is globaal vastgesteld op basis van de meest voorkomende woningkenmerken en geeft daarom nog geen de nitief beeld. Als jij je huis nu hebt verduurzaamd dan veranderen ook de kenmerken van jouw woning. En als de kenmerken veranderen, verandert ook jouw energielabel. Het kan dan handig zijn dit aan te passen

Sinds 1 januari 2015 moet je bij de verkoop van je huis een energielabel hebben, alhoewel er wel uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld als je woont in een of cieel monument. Met een energielabel kan je de kopers laten zien hoe energiezuinig je woning is. De labels lopen v

an A t/m G, waarbij huizen met een A-label het meest energiezuinig zijn. Wanneer je in je huis blijft wonen ben je niet verplicht een de nitief label te hebben. Maar als je je huis verkoopt of je huis langer dan 4 maanden onder- verhuurt ben je verplicht een de nitief energielabel te hebben, anders riskeer je een boete.

Nieuw energielabel aanvragen
Het aanpassen van je (voorlopige) energielabel, kan je in vijf stappen regelen:

 • Stap 1: Inloggen als huiseigenaar
  Je energielabel kun je aanpassen op de website energielabelvoorwoningen.nl. Alleen de hoofdeigenaar van de woning (als je allebei eigenaar bent van het huis is het vaak de oudste bewoner) kan het label de nitief maken.
  Je logt dan in met je DigiD. Omdat je met je eigen DigiD-code inlogt, is het belangrijk dat je dit niet iemand anders laat invullen. Via jouw DigiD-code
  zijn namelijk ook bijvoorbeeld jouw belastinggegevens in te zien.
 • Stap 2: Gegevens controleren
  Als je inlogt zie je je voorlopige energielabel. Je kan direct controleren of het woningtype, de bouwperiode en het woonoppervlakte klopt. Als het niet klopt, is het handig dit aan te passen omdat dat kan schelen bij de indeling van jouw huis.
 • Stap 3: Bewijsmaterialen aanleveren
  Via de online tool zie je voor welke woongegevens je bewijs moet aan- leveren. Vaak moet je voor oudere woningen meer bewijsstukken aanleveren. Bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld foto’s, facturen van maatregelen, een bouwkundig- of taxatierapport of als je je huis gaat verkopen de verkoopbrochure zijn. Een makelaar kan je vertellen aan welke eisen de brochure dan moet voldoen. In som- mige gevallen, zoals bij isolatie, is het lastig bewijs aan te leveren, omdat je er niet meer bij kan. In de tool kan je ook aangeven als je iets niet kan bewijzen.
 • Stap 4: Controle door deskundigen
  Een deskundige controleertde aanvraag op basis van de bewijsstukken die je hebt aangeleverd. Hij/zij komt dus niet naar je huis. Je mag zelf een deskundige kiezen. Gemiddeld liggen de prijzen voor het laten controleren rond de € 20 à € 25.
 • Stap 5: Versturen
  Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, betaal je en gaat de door jou gekozen deskundige aan de slag met de beoordeling. Na een paar dagen krijg je dan het defnitieve label. De deskundige zorgt voor de registratie van het energielabel in de of financiële Nederlandse database.