Hypotheek mogelijkheden voor ZZP-er verruimd. Nu 1 jaar zelfstandig !

ZZP’er ruimere hypotheek mogelijkheid ! 

Een hypotheek afsluiten voor het kopen van een huis is voor veel zzp’ers een uitdagende taak.  Op 1 december 2016 starten diverse  hypotheekverstrekkers, met een pilot die het voor beginnende zzp’ers makkelijker maakt om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen. Ook voor oversluiters kan dit een interessante oplossing zijn. Deze pilot is een initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen.

images-2

Waarom?
Het aantal zzp’ers in Nederland groeit explosief. Op dit moment zijn er ongeveer 1 miljoen zzp’ers in Nederland. Wij vinden dat zzp’ers net zo makkelijk een NHG-hypotheek moeten kunnen krijgen als mensen die in loondienst werken. HYP.NL vind dit een goede zaak. Directeur Ed Dokman van HYP.NL “Wij werken graag mee aan dit initiatief, dat inspeelt op de veranderende arbeidsmarkt. Wij zien dit als een goede aanvulling op het beleid ten aanzien van hypotheekverstrekking aan zzp’ers.”

Wat houdt de pilot in?
Nu komen alleen zzp’ ers die minimaal 3 jaar voor zichzelf werken voor een NHG-hypotheek in aanmerking. Tijdens de pilot kunnen zzp’ers, die pas 1 jaar voor zichzelf werken en daarvoor minimaal 1 jaar in loondienst hebben gewerkt, een hypotheek met NHG bij ons aanvragen. Voor het bepalen van het toetsinkomen van deze zzp’ers hebt u een inkomensverklaring van een onafhankelijke accountant nodig. Hiervoor kunt u terecht bij één van de bij NHG aangesloten accountantskantoren. HYP.NL zal u begeleiden bij dit gehele proces.  Voor de inkomensverklaring betaalt de klant maximaal € 250,- exclusief btw aan het accountantskantoor. ”

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot start op 1 december 2016 en duurt minimaal 6 maanden. Na 6 maanden wordt de pilot geëvalueerd. Het doel van de pilot is om een nieuw acceptatiebeleid voor deze zzp’ers op te nemen in de Voorwaarden en Normen van NHG.

Hoe vraagt u een hypotheek met NHG voor deze zzp’ers aan?
> Stap 1: Bel HYP.NL op 0182 764 467 en bespreek uw wensen en plannen !

>Stap 2: Met HYP.NL vraagt u een inkomensverklaring op bij één van de bij NHG aangesloten accountantskantoren.
> Stap 3: Stuur de inkomensverklaring die de accountant heeft ingevuld, samen met de stukken over het inkomen die de accountant heeft gebruikt, naar HYP.NL.
> Stap 4: Vanaf dit moment volgt HYP.NL het aanvraag- en acceptatieproces zoals je van ons gewend bent.

 

Recordaantal woningverkopen verwacht

Economen van de ABN Amro verwachten dit jaar een recordaantal woningverkopen. Er werd een voorspelde groei van 15 procent verwacht maar dit is door het economisch bureau van de bank bijgesteld naar 20 procent, wat neerkomt op 214.000 transacties.

Dit valt samen met het stijgen van de huizenprijzen, die ook harder zal stijgen dan aanvankelijk werd gedacht. Ook hier is de verwachte groei bijgesteld van 5 procent in plaats van de eerdergenoemde 4 procent.

Hypotheekrente

“De belangrijkste verklaring voor de aanhoudende verbetering van de woningmarkt vormt de hypotheekrente”, laten analisten van de ANB Amro weten. Bovendien si er een inhaalvraag gaande. Dit houdt in dat een steeds grotere groep het uitstellen opgeeft en een stap zetten naar een nieuwe woning. Wat ook mee speelt zijn de stijgende huurprijzen. Dit zorgt ervoor dat het merendeel van de huishoudens een voorkeur heeft voor een eigen koopwoning.

Groeiverwachting 2017

Volgens de economen stokt volgend jaar de stijging omdat de geschikte koopwoningen dan schaarser worden. De groeiverwachting van het aantal transacties daalt van 5 procent naar 0 procent. De raming van de prijsstijging wordt wel verhoogt naar een riante 5 procent.

 

woningverkopen

Minder mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Uit de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat een steeds kleinere groep een betalingsachterstand op hun hypotheek hebben. Dit is het afgelopen halfjaar met 3156 gedaald naar 107.310 mensen.

Dalende trend

De dalende trend is vrij nieuw. Sinds de crisis in 2008 verdrievoudigde het aantal mensen met een hypotheek betalingsprobleem. Zo lag het dieptepunt, juli 2015, op 113.000 mensen die hun maandelijkse hypotheeklasten niet meer konden betalen.

Er wordt gesproken van een betalingsprobleem als er sprake is van een betalingsachterstand op de hypotheek van meer dan 120 dagen. Dit gaat veranderen in 2017. Er komt dan een strengere registratie en de betalingsachterstand wordt al geregistreerd na drie maanden.

 

hypotheekbarometer

Uitzendkrachten aan een hypotheek helpen

De NBBU, brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, laat samen met 20 uitzendorganisaties weten dat zij zich aansluiten bij een project dat het makkelijker moet maken om een hypotheek te krijgen voor uitzendkrachten.

Arbeidsmarktscan

Vanaf eind dit jaar kunnen uitzendkrachten met behulp van een arbeidsmarktscan een document krijgen met daarin informatie over de positie in de arbeidsmarkt. Bij het berekenen wordt gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar.

Krijgt de uitzendkracht een positieve uitkomst dan zou dat voldoende zekerheid bieden voor hypotheekverstrekkers dat de uitzendkracht de lasten kan dragen. Wel moet de uitzendkracht eerst een jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen.

Vertekend beeld

Momenteel is het erg moeilijk om als uitzendkracht de aanschaf van een woning te financieren. Banken kijken naar de gemiddelde inkomens van de afgelopen drie jaar en dat kan soms leiden tot een vertekend beeld. Afwijkingen voor uitzendkrachten of flexwerkers zijn mogelijk maar komen in de praktijk weinig voor of zijn te ingewikkeld.

Volgens de NBBU zullen hypotheekverstrekkers meer moeten kijken naar de kansen van de uitzendkrachten in plaats van het arbeidsverleden en de contractvorm.

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Het nominale rentepercentage is de rente die wordt betaald op basis van betaling per jaar. Voor de berekening van de daadwerkelijke maandelijkse betaling gebruikt de geldverstrekker het nominale percentage van de totale hypotheeksom gedeeld door twaalf maanden.

Daarnaast staat in de offerte het jaarlijks kostenpercentage (JKP) genoemd. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan door bijvoorbeeld rekening te houden met het tijdstip en de frequentie van de betalingen.

Een voorbeeld staat beschreven in dit artikel:

Bij een aflosvrije lening van € 100.000 tegen 6 procent, betaal je € 6000,- aan jaarlijkse rente. Als dat bedrag ook echt aan het eind van het jaar in één keer zou worden betaald, dan zou de effectieve rente eveneens 6 procent zijn. Maar doorgaans betaal je per maand 1/12e deel. Er wordt nog steeds € 6000,- betaald, maar grotendeels eerder dan nodig. De eerste maandelijkse betaling van € 500,- wordt 11 maanden te vroeg betaald, de tweede 10 maanden en zo verder. Zo loop je rente mis die je op de vooruitbetaalde bedragen had kunnen krijgen op een spaarrekening. Door dat effect betaal je geen 6 procent rente, maar 6,16 procent effectieve rente per jaar. Geen kolossaal verschil, maar bij grote bedragen, zoals hypotheken, kan het aardig oplopen. De effectieve rente van 6,16 procent wordt wel ‘verkocht’ als 6 procent, al zijn geldverstrekkers verplicht om ook deze effectieve rente te noemen, het jaarlijks kostenpercentage.

Het is gangbaar dat hypothecaire geldverstrekkers hun maandelijkse kosten voor de lening in rekening brengen rond de eerste van de maand achteraf. Voor januari betaal je rond 1 februari en voor februari rond 1 maart en zo verder.