Recordaantal woningverkopen verwacht

Economen van de ABN Amro verwachten dit jaar een recordaantal woningverkopen. Er werd een voorspelde groei van 15 procent verwacht maar dit is door het economisch bureau van de bank bijgesteld naar 20 procent, wat neerkomt op 214.000 transacties.

Dit valt samen met het stijgen van de huizenprijzen, die ook harder zal stijgen dan aanvankelijk werd gedacht. Ook hier is de verwachte groei bijgesteld van 5 procent in plaats van de eerdergenoemde 4 procent.

Hypotheekrente

“De belangrijkste verklaring voor de aanhoudende verbetering van de woningmarkt vormt de hypotheekrente”, laten analisten van de ANB Amro weten. Bovendien si er een inhaalvraag gaande. Dit houdt in dat een steeds grotere groep het uitstellen opgeeft en een stap zetten naar een nieuwe woning. Wat ook mee speelt zijn de stijgende huurprijzen. Dit zorgt ervoor dat het merendeel van de huishoudens een voorkeur heeft voor een eigen koopwoning.

Groeiverwachting 2017

Volgens de economen stokt volgend jaar de stijging omdat de geschikte koopwoningen dan schaarser worden. De groeiverwachting van het aantal transacties daalt van 5 procent naar 0 procent. De raming van de prijsstijging wordt wel verhoogt naar een riante 5 procent.

 

woningverkopen

Minder mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Uit de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat een steeds kleinere groep een betalingsachterstand op hun hypotheek hebben. Dit is het afgelopen halfjaar met 3156 gedaald naar 107.310 mensen.

Dalende trend

De dalende trend is vrij nieuw. Sinds de crisis in 2008 verdrievoudigde het aantal mensen met een hypotheek betalingsprobleem. Zo lag het dieptepunt, juli 2015, op 113.000 mensen die hun maandelijkse hypotheeklasten niet meer konden betalen.

Er wordt gesproken van een betalingsprobleem als er sprake is van een betalingsachterstand op de hypotheek van meer dan 120 dagen. Dit gaat veranderen in 2017. Er komt dan een strengere registratie en de betalingsachterstand wordt al geregistreerd na drie maanden.

 

hypotheekbarometer

Uitzendkrachten aan een hypotheek helpen

De NBBU, brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, laat samen met 20 uitzendorganisaties weten dat zij zich aansluiten bij een project dat het makkelijker moet maken om een hypotheek te krijgen voor uitzendkrachten.

Arbeidsmarktscan

Vanaf eind dit jaar kunnen uitzendkrachten met behulp van een arbeidsmarktscan een document krijgen met daarin informatie over de positie in de arbeidsmarkt. Bij het berekenen wordt gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar.

Krijgt de uitzendkracht een positieve uitkomst dan zou dat voldoende zekerheid bieden voor hypotheekverstrekkers dat de uitzendkracht de lasten kan dragen. Wel moet de uitzendkracht eerst een jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen.

Vertekend beeld

Momenteel is het erg moeilijk om als uitzendkracht de aanschaf van een woning te financieren. Banken kijken naar de gemiddelde inkomens van de afgelopen drie jaar en dat kan soms leiden tot een vertekend beeld. Afwijkingen voor uitzendkrachten of flexwerkers zijn mogelijk maar komen in de praktijk weinig voor of zijn te ingewikkeld.

Volgens de NBBU zullen hypotheekverstrekkers meer moeten kijken naar de kansen van de uitzendkrachten in plaats van het arbeidsverleden en de contractvorm.

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Het nominale rentepercentage is de rente die wordt betaald op basis van betaling per jaar. Voor de berekening van de daadwerkelijke maandelijkse betaling gebruikt de geldverstrekker het nominale percentage van de totale hypotheeksom gedeeld door twaalf maanden.

Daarnaast staat in de offerte het jaarlijks kostenpercentage (JKP) genoemd. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan door bijvoorbeeld rekening te houden met het tijdstip en de frequentie van de betalingen.

Een voorbeeld staat beschreven in dit artikel:

Bij een aflosvrije lening van € 100.000 tegen 6 procent, betaal je € 6000,- aan jaarlijkse rente. Als dat bedrag ook echt aan het eind van het jaar in één keer zou worden betaald, dan zou de effectieve rente eveneens 6 procent zijn. Maar doorgaans betaal je per maand 1/12e deel. Er wordt nog steeds € 6000,- betaald, maar grotendeels eerder dan nodig. De eerste maandelijkse betaling van € 500,- wordt 11 maanden te vroeg betaald, de tweede 10 maanden en zo verder. Zo loop je rente mis die je op de vooruitbetaalde bedragen had kunnen krijgen op een spaarrekening. Door dat effect betaal je geen 6 procent rente, maar 6,16 procent effectieve rente per jaar. Geen kolossaal verschil, maar bij grote bedragen, zoals hypotheken, kan het aardig oplopen. De effectieve rente van 6,16 procent wordt wel ‘verkocht’ als 6 procent, al zijn geldverstrekkers verplicht om ook deze effectieve rente te noemen, het jaarlijks kostenpercentage.

Het is gangbaar dat hypothecaire geldverstrekkers hun maandelijkse kosten voor de lening in rekening brengen rond de eerste van de maand achteraf. Voor januari betaal je rond 1 februari en voor februari rond 1 maart en zo verder.

NHG: geef zzp’er al na een jaar hypotheek

Als het aan het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ligt, kunnen zzp’ers straks al na een jaar zelfstandig ondernemerschap een hypotheek sluiten. De uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is bezig met een proef waarbij een zzp’er niet meer drie jaarrekeningen hoeft te laten zien, zoals nu de norm is.

Dat zegt Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling van het WEW, op de website Kop-Munt. Het WEW had al eerder aangekondigd soepeler voorwaarden te willen hanteren voor zzp’ers. “Voor zzp’ers die minstens drie jaar een inkomen hebben genoten uit dezelfde onderneming zijn er al mogelijkheden om een hypotheek met NHG te sluiten, hoewel het proces nog wel te wensen overlaat. Enkele initiatieven bieden ook mogelijkheden aan voor zzp’ers die korter bezig zijn. Maar wij vinden dat het makkelijker moet en dat eigenwoningbezit niet mag afhangen van de contractvorm. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig van adviseurs te horen dat ze veel drempels ervaren bij de aanvraag. We zijn met een initiatief bezig om hier met een NHG-hypotheek een oplossing voor te bieden. Dat doen we vooralsnog met een klein aantal expertpartijen waar de geldverstrekker je naar doorverwijst. Straks kunnen adviseurs dus een hypotheek aanbieden aan consumenten die minstens een jaar actief zijn als zzp’er.”

Meer maatwerk
Dresens vindt dat er over het algemeen wel wat meer maatwerk mogelijk moet zijn: “Voor een gezonde markt is het essentieel de balans te vinden tussen wat verantwoord, en wat er mogelijk is. Ik denk dat de combinatie van regeldruk en de wens vanuit de consument om alles sneller en goedkoper te krijgen, ertoe heeft geleid dat we meer richting standaardisering zijn gegaan. En dan moet je oppassen. Er moet wel ruimte blijven voor maatwerk, zodat je verschillende doelgroepen kunt bedienen.” Ruimere leennormen voor hoogopgeleide starters vindt Dresens “op zich geen gekke gedachte”. Ouderen zouden wat hem betreft ook meer mogelijkheden moeten krijgen. “We hebben er nog geen oplossing voor, maar zijn er volop mee bezig.”

 

AM; 26 oktober 2016