Uitzendkrachten aan een hypotheek helpen

De NBBU, brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, laat samen met 20 uitzendorganisaties weten dat zij zich aansluiten bij een project dat het makkelijker moet maken om een hypotheek te krijgen voor uitzendkrachten.

Arbeidsmarktscan

Vanaf eind dit jaar kunnen uitzendkrachten met behulp van een arbeidsmarktscan een document krijgen met daarin informatie over de positie in de arbeidsmarkt. Bij het berekenen wordt gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar.

Krijgt de uitzendkracht een positieve uitkomst dan zou dat voldoende zekerheid bieden voor hypotheekverstrekkers dat de uitzendkracht de lasten kan dragen. Wel moet de uitzendkracht eerst een jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen.

Vertekend beeld

Momenteel is het erg moeilijk om als uitzendkracht de aanschaf van een woning te financieren. Banken kijken naar de gemiddelde inkomens van de afgelopen drie jaar en dat kan soms leiden tot een vertekend beeld. Afwijkingen voor uitzendkrachten of flexwerkers zijn mogelijk maar komen in de praktijk weinig voor of zijn te ingewikkeld.

Volgens de NBBU zullen hypotheekverstrekkers meer moeten kijken naar de kansen van de uitzendkrachten in plaats van het arbeidsverleden en de contractvorm.

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Nominale rente en het jaarlijks kosten percentage (JKP)

Het nominale rentepercentage is de rente die wordt betaald op basis van betaling per jaar. Voor de berekening van de daadwerkelijke maandelijkse betaling gebruikt de geldverstrekker het nominale percentage van de totale hypotheeksom gedeeld door twaalf maanden.

Daarnaast staat in de offerte het jaarlijks kostenpercentage (JKP) genoemd. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan door bijvoorbeeld rekening te houden met het tijdstip en de frequentie van de betalingen.

Een voorbeeld staat beschreven in dit artikel:

Bij een aflosvrije lening van € 100.000 tegen 6 procent, betaal je € 6000,- aan jaarlijkse rente. Als dat bedrag ook echt aan het eind van het jaar in één keer zou worden betaald, dan zou de effectieve rente eveneens 6 procent zijn. Maar doorgaans betaal je per maand 1/12e deel. Er wordt nog steeds € 6000,- betaald, maar grotendeels eerder dan nodig. De eerste maandelijkse betaling van € 500,- wordt 11 maanden te vroeg betaald, de tweede 10 maanden en zo verder. Zo loop je rente mis die je op de vooruitbetaalde bedragen had kunnen krijgen op een spaarrekening. Door dat effect betaal je geen 6 procent rente, maar 6,16 procent effectieve rente per jaar. Geen kolossaal verschil, maar bij grote bedragen, zoals hypotheken, kan het aardig oplopen. De effectieve rente van 6,16 procent wordt wel ‘verkocht’ als 6 procent, al zijn geldverstrekkers verplicht om ook deze effectieve rente te noemen, het jaarlijks kostenpercentage.

Het is gangbaar dat hypothecaire geldverstrekkers hun maandelijkse kosten voor de lening in rekening brengen rond de eerste van de maand achteraf. Voor januari betaal je rond 1 februari en voor februari rond 1 maart en zo verder.

NHG: geef zzp’er al na een jaar hypotheek

Als het aan het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ligt, kunnen zzp’ers straks al na een jaar zelfstandig ondernemerschap een hypotheek sluiten. De uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is bezig met een proef waarbij een zzp’er niet meer drie jaarrekeningen hoeft te laten zien, zoals nu de norm is.

Dat zegt Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling van het WEW, op de website Kop-Munt. Het WEW had al eerder aangekondigd soepeler voorwaarden te willen hanteren voor zzp’ers. “Voor zzp’ers die minstens drie jaar een inkomen hebben genoten uit dezelfde onderneming zijn er al mogelijkheden om een hypotheek met NHG te sluiten, hoewel het proces nog wel te wensen overlaat. Enkele initiatieven bieden ook mogelijkheden aan voor zzp’ers die korter bezig zijn. Maar wij vinden dat het makkelijker moet en dat eigenwoningbezit niet mag afhangen van de contractvorm. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig van adviseurs te horen dat ze veel drempels ervaren bij de aanvraag. We zijn met een initiatief bezig om hier met een NHG-hypotheek een oplossing voor te bieden. Dat doen we vooralsnog met een klein aantal expertpartijen waar de geldverstrekker je naar doorverwijst. Straks kunnen adviseurs dus een hypotheek aanbieden aan consumenten die minstens een jaar actief zijn als zzp’er.”

Meer maatwerk
Dresens vindt dat er over het algemeen wel wat meer maatwerk mogelijk moet zijn: “Voor een gezonde markt is het essentieel de balans te vinden tussen wat verantwoord, en wat er mogelijk is. Ik denk dat de combinatie van regeldruk en de wens vanuit de consument om alles sneller en goedkoper te krijgen, ertoe heeft geleid dat we meer richting standaardisering zijn gegaan. En dan moet je oppassen. Er moet wel ruimte blijven voor maatwerk, zodat je verschillende doelgroepen kunt bedienen.” Ruimere leennormen voor hoogopgeleide starters vindt Dresens “op zich geen gekke gedachte”. Ouderen zouden wat hem betreft ook meer mogelijkheden moeten krijgen. “We hebben er nog geen oplossing voor, maar zijn er volop mee bezig.”

 

AM; 26 oktober 2016

WOZ-WAARDEN OPENBAAR PER 1 OKTOBER 2016

schermafdruk-2016-10-07-08-42-26

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Vanaf nu kunt u dus de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.

Kijken en vergelijken

Sinds 1 oktober 2016 kan iedereen de WOZ-waarde van zijn woning opvragen met de online WOZ-viewer. Daarnaast is het mogelijk om de WOZ-waarde van een woning te vergelijken met andere woningen. Dit werkt eenvoudig door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond, of een adres op te geven. Woningbezitters konden al via MijnOverheid de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden, maar geen WOZ-waarden van andere panden.

Alleen WOZ-waarden getoond

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: ‘wie is de eigenaar’ of ‘wat is de verkoopprijs’, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Wilt u meer weten over de openbare WOZ-waarden? Bezoek dan de site van de Waarderingskamer.

Stap 5: Hypotheek Uitgangspunten van de bank

Schermafdruk 2016-06-15 18.31.22

 

Schermafdruk 2016-06-15 19.04.19

De geldvertrekker beoordeelt uw aanvraag op basis van uw gegevens die wij digitaal ontvangen van HYP.NL HYPOTHEKEN. Een hypotheek brengt risico’s met zich mee. Ook voor een bank. Daarom kijken we naar uw inkomen en de kenmerken van uw huis. Daarnaast vragen we ook gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel voordat uw hypotheekaanvraag de nitief wordt beoordeeld. In dit register staan alle leningen van de Nederlandse bevolking geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Hypotheek Uitgangspunten

Is alles in orde? Dan ontvangt u (meestal binnen twee werkdagen) de Hypotheek Uitgangspunten. Dit document is 14 dagen geldig en bevat een voorbeeldofferte, een rentereservering en een overzicht van de stappen die u kunt verwachten bij het regelen van een hypotheek.

 

 

Wat doet de bank ??

  • Wij leveren u via de HYP.NL HYPOTHEKEN de Hypotheek Uitgangspunten.
  • Kan de bank op basis van uw gegevens geen Hypotheek Uitgangspunten aanbieden? Dan ontvangt uw hier zo snel mogelijk bericht van, zodat u samen met verder kunt zoeken naar een passende oplossing.
Schermafdruk 2016-06-15 18.54.11

Wat doet u zelf?

  • U ondertekent het persoonlijk financieel adviesrapport en geeft het aan de adviseur.
  • Als de verkoper in het koopcontract een bankgarantie vraagt, dan kunt u deze via ons aanvragen. Hieraan kan de bank wel voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld over de looptijd van de bankgarantie.
  • Heeft u al een woning die nog niet verkocht is en waarvan de waarde hoger is dan de hypotheek? Dan kunt u ook een voorbeeldofferte voor een overbruggingskrediet vragen.

 

Wat doet de adviseur?

  • De adviseur plant een afspraak om de Hypotheek Uitgangspunten met u te bespreken

Maak gerust een afspraak met onze adviseurs! Bel 0182-764467 of mail naar info@hyp.nl !